Warning: Creating default object from empty value in /home/asz10000/public_html/modules/mod_swmenufree/functions.php on line 1851

Ephemeris

Bika
A nap a Bika jegyben
1 degree
Skorpió
Hold a Skorpió jegyben
10 fok
Telihold
Telihold
14 napos
Powered by Saxum

Belépés

Mit üzen az év harmadik hónapja?
Mi jön át a hármas kapun?
Március hónap energiái

Az év 3. hónapja, ismét aktív, cselekvő energiákat hordoz, az Isteni erőt. Jelképezi a múltat, jelent és a jövőt. Tudd, hogy Isten nincs sem a múltban, sem a jövőben, mindig csak a jelenben találhatod meg. Ne nézz se előre, se hátra, csak a jelenre fókuszálj. A 3-as szám szent szám, az un. szent hármasság, a test, a lélek és a szellem egysége, a háromszög, ami mutathat felfelé és lefelé, attól függően, hogy hová fókuszálod a figyelmedet. A felfelé mutató háromszög a Tűz jelképe, a teremtés szimbóluma, a felemelkedés. A lefelé mutató háromszög a Víz jelképe, az anyagi világ felé mutat.

Az isteni hármasságból minden megteremthető a fizikai létbe. A színek világába 3 alapszín van (piros, kék, sárga) ebből minden szín kikeverhető, a zenében 3 részből áll (ritmus, tónus, harmónia).

Az ellentétek feloldásának száma: 1-ÉN, 2-TE, 1+2=3 –MI. Ez a kis összefüggés utalhat arra, hogy emberi kapcsolatokban próbáld ezt élni. Döntéseidben legyen ott az ÉN AKARATOM – A, TE AKARATOD, A DÖNTÉSBEN PEDIG A MI AKARATUNK.A 3-as számban, olyan formában is jelen van a mindenség, hogy KEZDET – FOLYAMAT – VÉG. Minden, ami születik ebben a formában halad, ez elkerülhetetlen, próbáld ennek a ritmikáját felvenni, elfogadni. Az égi hármasságban ennek szellemi megfelelője a SZÜLETÉS – TÁPLÁLÁS – ELENGEDÉS. Ebben a hármasságban az elengedés a legnehezebb fázis.

A vallásban Jézusnak három bizalmasa volt: Péter, Jakab, János. Péter mégis háromszor tagadta meg.

A görög mitológiában három fivér: Zeusz (felső világ), Posszeidon (vizek) és Hádész (alvilág) osztozik a föld és az emberek feletti uralmon.

Egyiptomban három Isten tisztelt a nép Izisz – Ozirisz – Hórusz.

A Hinduizmusban is három Isten kormányozta az emberek életét Brahmá a teremtő, Visnú a megtartó, és Siva a pusztító.

A Hold Istennőjének is három arca ismert: a KELETKEZÉS – LÉTEZÉS – ELMÚLÁS.

A születés, és a növekedés fehér Istennőjét jelképezi a növő hold, a szerelem és a hadakozás vörös Istennőjét jelképezi a teli hold, az elmúlás és a mágia fekete Istennőjét a fogyó hold. A Hold három arcának legismertebb képviselője, a három sorsistennő, rómaiaknál a párkák, északon a nornák, görögöknél a moirák.

Név szerint: Klóthó a Fonó, aki az élet fonalát fonja. Lakheszisz a Mértékvevő, aki a fonál hosszát megszabja, és Atroposz, a Megkerülhetetlen, aki ollójával az élet fonalát elvágja.

Ebből az összefüggésből érzékelhető a 3-as szám isteni volta, és a különbözőség ellenére, mennyire hasonló erőket hordoznak. Az év ritmusában tehát a március ilyen energiákat sugároz.

Hamvas Béla: Tabula Smaragdina művében a 3-as számról a következőket írja. A Tarot beavatási útján a 3-as szám, a harmadik ösvény. A Tarot 22 arkánumból álló ösvény. Analógiájában kapcsolódik a kaldeus asztrológia 12 zodiákus jeléhez, és a 10 planéta energia mezejéhez. Szorosan kapcsolódik a Ji King –hez, ezek a jelek mindig az aktuális, vagyis a jelen kérdéseire adnak választ (aritmológiája a 64)

A 64-es szám összefüggései szintén csodálatosak, hiszen 64 mezeje van a leg misztikusabb játéknak, a sakknak, és hogy az újkori gyógyító módszerekből is hozzak egy példát, a Kineziológia 64 viselkedési mintával dolgozik. Mindegyik ugyanazon beavatási útról, a hős (az ember) utazásáról szól, különbség csak az archaikus rendszerben van, és más az aritmológiája (számrendszere). Látható, hogy minden Egy, csak a megnyilvánulási forma más, célja, a sors elemzése, megértése, elfogadása és jó irányú befolyásolása.

A Tarot aritmológiája a 22-es, ami azt jelenti, hogy egyik arkánum a másik nélkül értelmetlen, mivel együttes alkotják az egészet. Ebből 21 számozott, a 22-ik szám nélküli: 0. Az arkánum ösvényeinek bejárása hozhatja el a felszabadulást, és a békét. Az aritmológia (arithmosz = szám, logosz = értelem) a számok értelmezéséről szóló tanítás. A tarot nem kész életterv, nem filozófia, nem világnézet. Csak egy eszköz a személyi képesség felszabadításához.

Háromszor 7 részre osztható, ami analóg az alkímia hét műveletének, a hármas tagolás megfeleltethető, az alkímia három körének. Első kör sal: a kezdet, a dolgok beindítása, Tarot 1-7 lapja tartozik hozzá. A második kőr: a sulfur jegyében folyó 7 művelet, a megtartás, stabilitás, a statika köre. Tarot arkánumban a 8-14-ig. A harmadik kőr a higany, a szattva, pneuma, a szellem, ez már transzcendens művelet, a legmagasabb kőr. Tartotban a 15-21-ig arkánum tartozik hozzá.

Tarot arkánum 3-as szimbóluma a Császárnő, más megfogalmazásban, Uralkodónő , a földi uralkodó párja, vagy Isten Anya. Érdekessége, hogy az aktív ritmusú harmadik hónapban, egy passzív, belülről teremtő szimbólum kapcsolódik hozzá. Mélyebb értelmezésben a női és a férfi energia, az aktív ritmust passzív eszközökkel való megvalósítását sugallja. Az Uralkodónő, mint az Isteni Anya földi képviselője nyugalmat, békét áraszt, de hatalmas belső erővel rendelkezik.

Az anyatermészetet is jelképezi, a teremtést, a beérést, a termékenységet, de nemcsak a testi termékenységét, hanem a szellemit is. Belső üzenete hogy akkor vagy harmóniában magaddal és a körülötted lévő világgal, ha a szellemed uralja az anyagot. Az Uralkodónő melegséget, szépséget, biztonságot, fejlődést, gondtalanságot, szeretet sugároz.

Fogadjátok be ezt a szép Isteni ajándékot, amit ez az arkánum sugall, éljétek és adjátok át másoknak is ezeket a szép érzéseket.

A Horoszkóp a fény üzenete arról, hogy KI VAGY TE, HONNAN JÖTTÉL ÉS HOVÁ TARTASZ. Ebben is nyomon követhető a 3-as szám összefüggése. A csillagos ég is Isten teremtése, úgy, mint az ember. A csillagoknak saját, természetes fényük van, a fény szinonimája a szeretet. Mivel a Föld a csillagos égbolt ölében van, a spirál galaxisban, amit ölelő karok védelmeznek, tudd, hogy jó helyen vagy.

Március 21 Különösen fontos időpont. A tavaszpont, a tavaszi nap – éj egyenlőség, amikor ugyanolyan hosszúak a nappalok, mint az éjszakák. A régi időkben napnyugtától – napnyugtáig tartott egy nap. Ennek oka és értelme az univerzumhoz való igazodás. Mint a földi életnek, úgy a napnak is sötét ciklusban kell kezdődnie, és világossággal végződnie. Amikor bevezették az éjféli napkezdetet, a legsötétebb ponttal indították a napot, és a legsötétebb ponttal fejezték be. Az ősi időben a tavaszi nap –éj egyenlőség volt az év kezdete. A mai korban megváltoztatták január 1-re, ennek semmilyen univerzális vonatkozása nincs. Az újkori időszámítás kivonja az emberi tudatot abból a világból, ahonnan jött és ahová visszamegy. Március 21-én beindulnak a dolgok, a természet is felébred téli álmából, és elindítja a teremtés folyamatát.

Az év körében március az újrakezdés, a tavasz szimbóluma. Teremts új dolgokat a tűz erejével, és örülj annak, ami világra jön, mert az gazdagabbá, színesebbé változtatja az életedet. Élj a természet ritmusa szerint. Fejezd ki háládat azért, amit megkaptál, elértél, megtapasztaltál, mert általa bölcsebbé váltál.

Próbálj gondolkodni csillagidőben, tekintsd ezt a napot egy új napciklus kezdetének. Ha van időd és kedved készíts magadnak egy teremtés Életfát. Írd le 10 pontba, amit el szeretnél érni, amihez kéred az égiek támogatását. Emeld meg a hitedet, és tudatosítsd az ősi bölcsességet „Kérj, s megadatok. Kopogtass, és beengednek.”

 

Remélhetőleg a hónap végére elmondhatod, fejedben több a bölcsesség, szívedben a szeretet és testedben az erő.